สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<พฤศจิกายน 2563>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
30
วันนี้
1360
วานนี้
1086


เริ่มนับ
     

วัน ผู้ชมภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการฝึกอบรมฝีมือการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ประจำปี 2563
พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการ แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(Fist Responder) ประจำปี๒๕๖๔ วันที่ ๔ -๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
โครงการ BIg Cleannig Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
วันที่๒๑ตุลาคม๖๓ กิจกรรม วันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารตำรวจ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อสม. ร่วมพิธีในช่วงเช้า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน
พฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
พุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
ดำเนินการช่วยเหลือ และ เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการตรวจสอบ กับท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
พุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย