สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<ตุลาคม 2563>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

อังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
15
วันนี้
330
วานนี้
609


เริ่มนับ
     
    <<    2562   2563  2564    >>

     
 
 
     
     
 
 
     

ดำเนินการช่วยเหลือ และ เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการตรวจสอบ กับท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

ผู้ชม : 8    จำนวนภาพ : 0
พุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
     
 
 
     
     
 
 
     

ประชุมภาท้องถิ่น

ผู้ชม : 8    จำนวนภาพ : 0
พุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
     
 
 
     
     
 
 
     

28 กันยายน 2563 วันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 103 ปี ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย วันนี้ 28 กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล

ผู้ชม : 7    จำนวนภาพ : 0
พุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
     
 
 
     

กิจกรรมทอดเทียนพรรษาและอบรมประชาชน ปี ๒๕๖๓

ผู้ชม : 8    จำนวนภาพ : 0
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
     
 
 
     

ประเมิน LAP 2563

ผู้ชม : 7    จำนวนภาพ : 0
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย