สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<ตุลาคม 2563>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

อาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
26
วันนี้
249
วานนี้
1249


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศทั่วไป


เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
 
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
พุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อังคาร ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
จันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562
เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำรำภาษี ประจำปี 2562
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษีประจำปี 2562
จันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562
 
การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน
พุธ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศการกำหนดราคากลาง
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564 
จันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564
จ้างปรับปรุงลู่วิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามฟุตบอลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
พุธ ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำยาเคมีภัณฑ์
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2562
โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (คุ้มน้อยหนองเขม)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จันทร์ ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2562
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนามูล หมู่ที่ 7 ตำบลดูนสาด
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคลองชัย หมู่ที่8 ตำบลดูนสาด
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ 9 ไปวัดถ้ำน้ำรินวนาราม ตำบลดูนสาด
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
โครงการปรับปรุงถนนลุกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ 9 ไปวัดบารมีธรรม ตำบลดูนสาด
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลดูนสาด
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
 

ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯทางออนไลน์


ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯทางออนไลน์
พุธ ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2563
<a href="https://web.ocsc.go.th/forking" ><img src="https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/field/image/forking-create-02-tn.jpg" /></a>
 

รายงานผลการประเมิน

ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางโมบายแอปพิเคชั่น LINE


ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางโมบายแอปพิเคชั่น LINE
พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชั่น LINE เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่องทางการแก้ปัญหาทุกด้านในเขตรับผิดชอบ
 

การจัดกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
พุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ตำบล 1.เทศบาลห้วยยาง 2.ตำบลหัวนาคำ 3 ตำบลดูนสาด วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดย นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน ไปเป็นประธาน พิธีฝึกอบรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ แล
 
โครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
ทำความดีถวายในหลวง
ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
วันธงชาติไทย
พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560
 
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ
ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
พฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
 
แผนพัฒนาบุคลากร
จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560
 

สถานที่พัก


บัวชม รีสอร์ท
อังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านดูนสาด ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 บริการห้องพัก บ้านไม้ 4 หลัง หลังละ 400 บาท ห้องปูน 4 ห้อง ห้องละ 300 บาท มีที่จอดรถ ห้องน้ำในตัว แอร์ ทีวี ตู้เย็น เบอร์โทรศัพท์ 087-8678191 ติดต่อ คุณศักดิ์ชาย บัวชม
 
อดัมแอนด์อีพ โฮมสเตย์
อังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
ที่อยู่ 168 หมู่ 3 บ้านตอประดู่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 บริการที่พัก จำนวน 3 ห้อง ราคาห้องละ 800 บาท และ 1,000 บาท/คืน พร้อมบริการอาหารเช้า และสระว่ายน้ำ เบอร์โทรศัพท์ 080-6439374 ติดต่อคุณ ภัทรียา อดัม
 

สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

สถานที่ท่องเที่ยว


ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
อังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
 

สนามกีฬาตำบลดูนสาด


สนามกีฬาตำบลดูนสาด
พุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

คู่มือสำหรับประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
ภาษีป้าย
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอต่อใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอใบอนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 

กิจการสภาประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดูนสาด


ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดูนสาด
จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562
ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดูนสาด ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562
 

ประกาศ การเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานบริการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ครัวเรือนจัดการขยะ ๓ R

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
๒.ข้อมูลผู้่บริหาร
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
๑.โครงสร้าง
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
๓.อำนาจหน้าที่
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O5 ข้อมูลการติดต่อ
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ - องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด


คู่มือ กองทุน
พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
คู่มือ กองทุน
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
 

กิจกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
 
แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย
พุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563
แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย
 
คำกล่าวปฏิญาณตน กิจกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทรที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
คำกล่าวปฏิญาณตน กิจกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทรที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 
ภาพกิจกรรม 1
จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
ภาพกิจกรรม 1
 

การบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน


รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2563
จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2563
 
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 

ระบบ Back Office


ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
www.laas.go.th
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน) ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR) ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO) ระบบสารสนเทศ
จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน) ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR) ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO) ระบบสาร
 
http://info.dla.go.th/ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
http://info.dla.go.th/
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย