สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<กรกฏาคม 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
4
วันนี้
575
วานนี้
1527


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหาร


     
 
 
     
นายสายันต์ บุญมาตุ่น
ตำแหน่ง :: นายก อบต.ดูนสาด
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายคำปุน ชัยปลื้ม
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายศักดิ์ชาย บัวชม
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางเสาวนิตย์ ประชุมเลขานานก
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมนึก พัดเพ็ง
ตำแหน่ง :: ประธานสภา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอุดร แก้วพรม
ตำแหน่ง :: รองประธานสภา
ดูรายละเอียด
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย