สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<กันยายน 2563>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

เสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
21
วันนี้
715
วานนี้
1093


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
อังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 ผู้ชม 470
รูปภาพประกอบ

ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
 
 
ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
 
 
ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
 
 
ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
 
 
ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
 
 
ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ไร่สตรอเบอรี่ ณัฐพร
อังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย