สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<ตุลาคม 2563>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

อาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
17
วันนี้
611
วานนี้
790


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
พุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 ผู้ชม 23
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 :  ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพประกอบ

ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
 
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
พุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อังคาร ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
จันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562
เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำรำภาษี ประจำปี 2562
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย